Gasic pozar tlumacz

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy ale od różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego liczbę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie posiada jeszcze czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/krajalnica_automatyczna_bizerba_vs_12d/Elektryczne szatkownice, rozdrabniacze do warzyw i owoców Polkas Kraków

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w strefie spalania oraz na zmniejszeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, zajmuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto również dodać, że najlepsze efekty gaśnicze zajmuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w mieszkaniach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej używa się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest obowiązkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna zaczynana jest jeszcze do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo same zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie tymże daleko korzystne, im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna i wykazuje się pomocna, jednak absolutnie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie zapewne stanowić łączona na wysokich przestrzeniach. Aczkolwiek nie tylko. Pary wodnej nie należy przyjmować w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie bierze się także w pomieszczeniach, w których prawdopodobnie ona spowodować poparzenia wydobywających się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną tworzy się zarówno z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.