Hodowla zwierzat sprawdzian

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz ma definicję konglomeratu tkanek, z jakich główną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za sam z kluczowych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się dobrym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych dawce energii. Prawdopodobnie doświadczenie na utrzymanie mięsa nastąpiło toż w momencie zlodowaceń, kiedy niestety było kupić pokarm roślinny i spożywanie mięsa stawało się drinkiem z głównych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem uwagi na aspekty prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt przechowywanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro istnieje obecne myśl propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu decyduje się świadome i pozytywne wyłączenie z codziennej diety mięsa, w niniejszym i ryb i owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, lecz i jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje więc system życia skojarzony z pewnymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury czystej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z obecnych tychże przyczyn, co w porze lodowcowej. Zanim nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi okres będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.