Instytut neurologii krakow

Jedną z prawdziwych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest znajdujący się już w Stolicy, włożony w 1951 roku z przyczyny grup psychiatrów i neurobiologów, w obecnym wybitnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w obrębie badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne dochodzenia w charakterze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klasie kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w zasięgu tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz działanie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi i działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), ćwiczenia i przygotowaniem doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i zakłady naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki i Działania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują miłe oraz daleko pozytywne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i rozwijane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z wysokimi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i tenże budynek wymaga kapitalnego remontu, na jaki brakuje środków. Niewielka kwotę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych oraz umożliwienia komfortowych warunków leczonym to chociaż część kłopotów Instytutu. Kwestia leków na remonty klinik jest kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Być potrafi, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać środki na remont i Instytut będzie mógł rozwijać swoją pracę leczenia z wstępie do celu.