Kasa fiskalna likwidacja

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód pragnie być poddawana okresowemu przeglądowi. Przecież w tym przypadku omawiany przegląd musi być wykonany najpóźniej dwa lata od tego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w ścianach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej wychodzi z dobrych przepisów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas finansowych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z założeniem, i prosto z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej rozumiane jest kiedy nieprawidłowe prowadzenie książki i grozi nałożeniem kary grzywny za przestępstwo skarbowe. Jednakże tańszą opcją dla co dwuletniego przeglądu jest budowanie go co roku. Informując o przeglądzie kas rejestrujących, należy też myśleć o określeniu odpowiedniego czasu, co przygotowuje się na podstawie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy czasy określone w miesiącach mijają się z upływem tego dnia w ubiegłym miesiącu, który mówi pierwszemu dniowi terminu, a jeśli takiego dnia w poprzednim miesiącu nie było - w poprzednim dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej spoczywa na osobie posiadającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z tego przeglądu powinien poinformować serwisanta o konieczności wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w czasie 5 dni z dnia wykonanego przez użytkownika kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien zrobić obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 prawa w sprawie kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci oraz stan akumulatorów. W końcu uniknięcia narażania się na kary ze części Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.