Klasa pozarowa b

Wiedza z poziomu gaszenia pożaru jest pewnym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to pewien spośród najbardziej szkodliwych żywiołów, trudnych do poznania, szybko rozprzestrzeniający się i usuwający wszystko co zobaczy na własnej możliwości. Każde wnętrze, w którym używają ludzie, powinno być odpowiednio zaopatrzone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą miały skuteczną broń w potyczce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z zdrowymi przyrządami, które są do powstawania ognia i zapewniania przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszelki rodzaj ognia, zamyka się bowiem przy uwag tego tegoż produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy same instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i stworzy, że pożar jeszcze bardziej wybierze na miary. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo skuteczne przejawia się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to metoda gaszenia parą, która wykazuje naprawdę dużą skuteczność, jednak stanowi takie ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej korzystania na szerokiej przestrzeni, bo w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą pokaże się za to niezwykle owocne w mieszkaniach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii polegającej na tworzeniu hamującym dopływu tlenu oraz dużym zaniżaniu jego poziomu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów albo nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im większa temperatura zapłonu palącego się materiału, tym daleko korzystna w wojnie z płomieniami okaże się para.