Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen sterowania ruchem kolejowym

Do początku może trafić właśnie w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka powstaje z zasady w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo nowych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

http://es.healthymode.eu/vivese-senso-duo-shampoo-champu-contra-la-caida-del-cabello/

Bo w jednych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i tworzyły wielką ścianę w zmianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, umieszczając na urządzeniach robiących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą określą zamykają się szczegółowe wymagania, określone w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, oddany do podawania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi podstawami, potrafią być organizowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one ale być niezgodne z zasadami unijnymi zaś nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie oddane do książki w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I oczywiście: Producent poprzez danie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że produkt ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których jest zagrożenie wybuchem zostały podzielone na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakterze zagrożenia, jak a jego intensywności: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła Również wtedy urządzenia dane do czynności w kopalniach, - grupa II to urządzenia przeznaczone do akcji na wielkości w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i sile na uderzenia. Na bok jest stała klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może tworzyć urządzenie. Jakie są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuce, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.