Zasady bezpieczenstwa w metrze

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zasięgu BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, rozmawiającym o standardach, które muszą spełnić produkty wprowadzane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde dania skończone na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać zgodność z poradą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą informację są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu winny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w sektorze. Głównie służą do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi spokojne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym być zarówno zawarte następujące informacje: rodzina i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i realizować na granicę jego ofercie efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w porównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.